.se
subtel.se erbjuder 3 års garanti på alla produkter enligt aktuella bestämmelser.

Garantireglerna begränsar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument och används i enighet med konsumentköplagen och lagen om garantier. Alltså kan du använda garantireglerna istället för att ta del av dina lagstadgade rättigheter.

Garantitiden är tre år och börjar när du har mottagit produkten.

Om du önskar ta del av garantin som står beskriven här så måste du först skicka tillbaka produkten till oss. Fraktkostnaden för returfrakten betalar du först. Om det skulle visa sig vid våra undersökningar att det är ett fall för garantin enligt dessa garantibestämmelser och att vi skall skicka en ersättningsprodukt till dig så återbetalar vi det billigaste fraktsättet.

Vänligen returnera produkten med åberopande av garantin till:

subtel GmbH
Plauener Str. 163-165
10247 Berlin
Tyskland

Var god bifoga en kopia på originalfakturan. Tyvärr är det inte möjligt att bearbeta din returnerade vara om kopian på originalräkningen saknas eftersom vi enbart utifrån räkningskopian kan beräkna garantitiden.

Garantin omfattar de av oss angivna löftena om våra produkter som anges i produktbeskrivningarna.

Garantin omfattar inte slitage som orsakats av normal användning, utslitning av varan eller problem som orsakats av felaktig användning eller användning som produkten inte ämnats för. Garantin på tre år omfattar alltså inte fel eller skador som orsakats av felaktig användning, eller som resulterar av avsaknad av hänsyn för installationsanvisningar och liknande. Garantin gäller inte heller i fall där skador orsakats av att bruksanvisningarna inte följts.

Vi har rätt att skicka en likvärdig produkt ifall en produkt inte längre är tillgänglig.